شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)

اخبار داخلی انجمن

امضای تفاهم نامه بین انجمن ژئوپلیتیک ایران و شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)

در جهت ایجاد و گسترش زمینه های همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی و توافق صورت گرفته بر ظرفیت شناسی متقابل در راستای همکاری های راهبردی انجمن ژئوپلیتیک ایران با شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران)، روز دهم دی ماه 1399 تفاهم نامه ای بین انجمن ژئوپلیتیک ایران و شرکت پالایش گاز شهید هاشمی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا