شست تخصصی: "هویت فرهنگی و تحول نسلی؛ چشم انداز آینده"

نشست های انجمن

نشست تخصصی: “هویت فرهنگی و تحول نسلی؛ چشم انداز آینده”

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری خبرگزاری فارس، مرکز مطالعات فرهنگ سیاسی و روابط بین الملل ماه، موسسه پژواک خرد معاصر، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و سایر نهادها برگزار میکند: نشست تخصصی: “هویت فرهنگی و تحول نسلی؛ چشم انداز آینده” با حضور: دکتر صادق پناهی نسب (مدرس و پژوهشگر دانشگاه) دکتر مسلمی (عضو هیئت

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا