فصلنامه آفاق امنیت

اخبار داخلی انجمن

امضای تفاهم نامه بین انجمن ژئوپلیتیک ایران با فصلنامه آفاق امنیت

در جهت ایجاد و گسترش زمینه های همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی، روز چهاردهم اسفند ماه سال 1400 تفاهم نامه ای بین انجمن ژئوپلیتیک ایران و فصلنامه آفاق امنیت با حضور دکتر هادی اعظمی رئیس هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دکتر علی کریم زاده مدیر مسئول فصلنامه آفاق امنیت به امضا رسید. هدف

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا