مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده انجمن ژئوپلیتیک ایران(نوبت دوم)

اخبار داخلی انجمن

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده انجمن ژئوپلیتیک ایران(نوبت دوم)

پیرو آگهی روزنامه اطلاعات مورخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۲، مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم و مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم انجمن ژئوپلیتیک ایران به شماره ثبت : ۱۵۴۶۶ شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۵۷۰۳۵۴ به شرح ذیل در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ برگزار می‌شود. بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن ژئوپلیتیک

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا