مجمع عمومی 1400

اخبار داخلی انجمن

اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران

با توجه به آگهی روزنامه رسمی مورخ 20 آذر 1400 مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن ژئوپلیتیک ایران در روز چهارشنبه مورخ 8 دیماه 1400 از ساعت 15 الی 17 به صورت مجازی از طریق لینک زیر برگزار می شود: https://www.skyroom.online/ch/hossein5092811/geopolitical لذا از تمام اعضاء محترمی که عضویت

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا