مجمع عمومی

اخبار داخلی انجمن

اطلاعیه

به اطلاع اعضای محترم انجمن ژئوپلیتیک ایران می رساند که نشست مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران در روز  چهارشنبه 8 دی ماه در برگزار می شود. در این جلسه موارد زیر جهت اصلاح و تغییر در اساسنامه به رای گیری گذاشته خواهد شد. تغییرات در اساسنامه: ۱. تغییر تعداد کمیته ها از ۵ کمیته ای

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا