مدیریت سیاسی فضا

معرفی کتاب

کتاب تقسیمات سیاسی- اداری در ایران؛ مفاهیم و چالش ها

کتاب « تقسیمات سیاسی- اداری در ایران؛ مفاهیم و چالش ها» نوشته آقایان: دکتر علی صادقی و دکتر ولی اله نظری عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان، و دکتر یحیی میرشکاران، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، توسط نشر دانشگاهی «انتخاب» منتشر شد. در مقدمه این کتاب آمده است:يكي از مسائل مهم در حوزۀ مديريت

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا