منطقه آزاد انزلی

اخبار داخلی انجمن

نشست رئیس و دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران با رئیس دفتر نمایندگی سازمان منطقه آزاد انزلی در تهران

نشستی با حضور دکتر هادی اعظمی رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران و دکتر سید محمد تقی رئیس السادات دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران با آقای مجید صیادنورد رئیس دفتر نمایندگی سازمان منطقه آزاد انزلی در تهران و کارشناس مناطق آزاد در دفتر منطقه آزاد انزلی در روز چهارشنبه 17 شهریور 1400 از ساعت 14:30 تا 15:30 برگزار

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا