میز مطالعاتی ژئوپلیتیک نداجا

اخبار داخلی انجمن

جایگاه استراتژیک ایران در دریای مدیترانه

دومین جلسه میز مطالعاتی ژئوپلیتیک نداجا با عنوان جایگاه استراتژیک ایران در دریای مدیترانه، با حضور ناخدا داداش زاده (رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نداجا)، دکتر منیری از دانشگاه دافوس، دکتر سید محمدتقی رئیس السادات دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران، دکتر سهراب عسگری عضو و مسئول کمیته آموزش انجمن ژئوپلیتیک ایران، ناخدا بهرامی از مرکز آموزش

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا