نشست علمی به مناسبت ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا

نشست های انجمن

نشست علمی به مناسبت ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا

انجمن ژئوپلیتیک ایران و گروه جغرافیای خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌کنند. نشست علمی « به مناسبت ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا» سخنرانان: ➖ دکتر زهرا احمدی پور، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس «بازخوانی نظام شوراهای اسلامی شهر و روستا از منظر مدیریت سیاسی فضا» ➖ دکتر هادی ویسی، دانشیار جغرافیای

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا