نشست علمی هیدروپلیتیک ایران، تنگناها و بایسته ها

نشست های انجمن

نشست علمی «چشم انداز هیدروپلیتیک ایران، تنگناها و بایسته‌ها»(نشست دوم)

▪️انجمن ژئوپلیتیک ایران، انجمن اسلامی دانشجویان دانشکدگان کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران و مجمع انجمن‌های اسلامی دانشجویان آلمان برگزار می‌کنند: ?نشست علمی با موضوع:چشم انداز هیدروپلیتیک ایران، تنگناها و بایسته ها(نشست دوم) ? سخنرانان:?دکتر سهراب عسگری: استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور“چالش آبی کشور؛ در فراگردی از هیدروپلیتیک به ژئوپلیتیک” ?دکتر محمدرضا شهبازبگیان: استادیار جغرافیا

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا