نشست مجازی: بررسی پیامدهای احداث سد ایلیسو ترکیه از منظر جغرافیایی،سیاسی، حقوقی

نشست های انجمن

نشست بررسی پیامدهای احداث سد ایلیسو ترکیه از منظر جغرافیایی، سیاسی، حقوقی

انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان جنوبی با همکاری انجمن علمی جغرافیای دانشگاه بیرجند برگزار می کند: نشست مجازی: بررسی پیامدهای احداث سد ایلیسو ترکیه از منظر جغرافیایی، سیاسی، حقوقی سخنرانان:دکتر وحید کیانی، عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند و رئیس انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان جنوبیدکتر احمد بخشی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجندجناب اقای

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا