نشست چشم انداز برجام در ژئوپلیتیک ایران

نشست های انجمن

نشست چشم انداز برجام در ژئوپلیتیک ایرانی

? انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌کند: ?چشم انداز برجام در ژئوپلیتیک ایرانی? ?️سخنران: ?➖ دکتر پیروز مجتهدزادهاستاد جغرافیای سیاسی دانشگاه های تهرانو عضو هیأت مؤسس انجمن ژئوپلیتیک ایران ? دبیر نشست:?➖ دکتر مصطفی قادری حاجتاستادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرسو عضو هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران زمان:? ➖ یکشنبه

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا