نشست یک روزه اولویتهای گردشگری دولت آینده به منظور گسترش همکاریهای منطقه ای (با تاکید بر منطقه خلیج فارس)

نشست های انجمن

نشست یک روزه اولویتهای گردشگری دولت آینده به منظور گسترش همکاریهای منطقه ای (با تاکید بر منطقه خلیج فارس)

انجمن ژئوپلیتیک ایران و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می‌کنند نشست یک روزه «اولویتهای گردشگری دولت آینده به منظور گسترش همکاریهای منطقه ای(با تاکید بر منطقه خلیج فارس)» سخنرانان: ➖ دکتر عبدالرضا فرجی راد «آسیای جنوب غربی ،ایران و گردشگری مذهبی» ➖ دکتر اسماعیل قادری «موقعیت جغرافیایی و نقش آن در توسعه گردشگری» ➖

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا