نقد کتاب «بررسی کتاب چین برنده شده؟ (چالش چین در برابر برتری آمریکا)»

نشست های انجمن

نشست نقد کتاب «بررسی کتاب چین برنده شده؟ (چالش چین در برابر برتری آمریکا)» برگزار شد.

انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان جنوبی و انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه بیرجند با همکاری معاونت فرهنگی، انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای، و موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران نشست تخصصی «بررسی کتاب چین برنده شده؟ (چالش چین در برابر برتری آمریکا)» را برگزار کرد. این برنامه با سخنرانی دکتر ابراهیم

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا