هفتمین وبینار تخصصی از سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست

نشست های انجمن

هفتمین وبینار تخصصی از سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست برگزار شد.

انجمن ژئوپلیتیک ایران و معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی وبینار تخصصی ۷ از سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست را با عنوان «اقتصاد سیاسی توافق راهبردی ایران و چین: گسترش قلمروهای ملی و منطقه‌ایِ موثر» و به صورت مجازی برگزار کرد. میهمان این گفتگوی علمی دکتر افشین متقی، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا