همایش بین‌المللی «تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا»

همایش های انجمن

دریافت فایل کتاب چکیده انگلیسی مقالات همایش بین‌المللی «تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا»

همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان، به همت دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات جهان و انجمن ژئوپلیتیک ایران و جمعی از موسسات و نهادهای علمی، در روز یکشنبه 15 اسفند 1400 بصورت یک روزه و حضوری و مجازی با ارائه ۵۰ مقاله فارسی و انگلیسی

ادامه مطلب »
همایش های انجمن

دریافت فایل کتاب چکیده فارسی مقالات همایش بین‌المللی «تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا»

همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان، به همت دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات جهان و انجمن ژئوپلیتیک ایران و جمعی از موسسات و نهادهای علمی، در روز یکشنبه 15 اسفند 1400 بصورت یک روزه و حضوری و مجازی با ارائه ۵۰ مقاله فارسی و انگلیسی

ادامه مطلب »
همایش های انجمن

همایش بین‌المللی «تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا» برگزار شد.

همایش بین‌المللی «تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا» ۱۵ اسفند 1400 با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران و با ارائه ۵۰ مقاله فارسی و انگلیسی در شش نشست در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد. سخنرانی‌ها و مقالات ارائه شده در نشست‌های همایش در سه سرفصل اقتصاد، سیاست و فرهنگ بود. عناوین مقالاتی نشست

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا