همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران

همایش های انجمن

اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و پژوهشکده مطالعات راهبردی با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران و سایر نهادها و دانشگاه های کشور برگزار میکند: «اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران» آخرین مهلت ارسال چکیده: 20 آبان ماه 1400 آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 دی ماه 1400 برگزاری همایش: 28 بهمن ماه

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا