همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا

اخبار رویدادها

برگزاری همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان (ابعاد مفهومی و عملی)

گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران و برخی نهادها برگزار میکند:همایش بین المللی «پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان (ابعاد مفهومی و عملی)» مهلت ارسال چکیده مقالات: 1399/10/30مهلت ارسال اصل مقالات: 1399/11/30زمان برگزاری همایش: 1399/12/17 نحوه برگزاری همایش: مجازی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا