همایش ملی «تمدن دریایی – مسیر پیشرفت»

همایش های انجمن

برگزاری سومین نشست کمیته علمی همایش ملی «تمدن دریایی – مسیر پیشرفت»

سومین نشست کمیته علمی همایش ملی «تمدن دریایی – مسیر پیشرفت» در تاریخ 1401/05/23 در سازمان صنایع دریایی ایران برگزار شد. با هماهنگی های انجام شده سومین نشست کمیته علمی همایش ملی «تمدن دریایی – مسیر پیشرفت» در ساعت 11 تا 13 روز یکشنبه 1401/05/23 در سازمان صنایع دریایی ایران برگزار شد. در این جلسه

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا