همایش ملی «کشورداری و پایداری سرزمین در ایران سده پانزدهم»تمدید شد.

همایش های انجمن

همایش ملی «کشورداری و پایداری سرزمین در ایران سده پانزدهم»تمدید شد.

دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی در قالب محورهای زیر، همایش ملی «کشورداری و پایداری سرزمین در ایران سده پانزدهم» در 8 آذرماه سال جاری(1402) برگزار میکند: همایش ملی «کشورداری و پایداری سرزمین در ایران سده پانزدهم» محورهای همایش: کشورداری و حقوق محیط زیست و منابع طبیعی الگوی مطلوب کشورداری و پایداری سرزمینی کشورداری و پایداری

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا