هیأت مدیره

اخبار داخلی انجمن

برگزاری نوزدهمین جلسه و اولین جلسه حضوری هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین جلسه حضوری دوشنبه 15 شهریور 1400 از ساعت 19 الی 21 در محل دفتر انجمن ژئوپلیتیک ایران با حضور دکتر هادی اعظمی ریاست هیأت مدیره، دکتر مرتضی قورچی نائب رئیس هیأت مدیره، آقای عباس بایرامی خزانه دار، دکتر سید محمد تقی رئیس السادات دبیر انجمن، دکتر

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا