هیدروپلیتیک ایران

نشست های انجمن

وبینار تخصصی «سطوح و مقیاسهای هیدروپلیتیک ایران؛ تهدیدات بیرونی و چالشهای درونی برگزار شد.

شاخه دانشجویی انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران با همکاری انجمن علمی روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی و انجمن ژئوپلیتیک ایران وبینار تخصصی «سطوح و مقیاسهای هیدروپلیتیک ایران؛ تهدیدات بیرونی و چالشهای درونی» را برگزار کرد. سخنران این نشست مجازی، دکتر مصطفی رشیدی، دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران و عضو پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا