وبینار تخصصی سرنوشت آینده جهان در پرتو رقابتهای ژئواستراتژیکی قدرتها (با تاکید بر بحران ژئوپلیتیکی اوکراین)

نشست های انجمن

وبینار تخصصی سرنوشت آینده جهان در پرتو رقابتهای ژئواستراتژیکی قدرتها (با تاکید بر بحران ژئوپلیتیکی اوکراین) برگزار شد.

گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و دانشگاه افسری امام علی (ع) وبینار «بررسی سرنوشت آینده جهان در پرتو رقابتهای ژئواستراتژیک قدرتها» را با سخنرانی دکتر محمدرضا حافظ نیا استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس چهارشنبه ۱۸ اسفند  ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار کرد.

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا