وبینار تخصصی «نگرش ژئوپلیتیک به خط سیر تحولات در اروپای شرقی (شوروی تا روسیه) با تاکید بر بحران اوکراین»

نشست های انجمن

وبینار تخصصی «نگرش ژئوپلیتیک به خط سیر تحولات در اروپای شرقی (شوروی تا روسیه) با تاکید بر بحران اوکراین»

انجمن علمی جغرافیا دانشگاه با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کنند: وبینار تخصصی «نگرش ژئوپلیتیک به خط سیر تحولات در اروپای شرقی (شوروی تا روسیه) با تاکید بر بحران اوکراین» ?️➖سخنرانان:?➖ دکتر محسن جان پروراستادیار جغرافیای سیاسی وژئوپلیتیک دانشگاه فردوسی مشهد ?➖ آقای محمد زنگویی دومدانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ? ➖مدیر

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا