ورزش

سخنرانی های انجمن

برگزاری نشست«تبیین نقش ورزش در مناسبات سیاست، قدرت و جغرافیا – ژئوپلیتیک ورزش»

پنجمین جلسه از سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست با موضوع «تبیین نقش ورزش در مناسبات سیاست، قدرت و جغرافیا – ژئوپلیتیک ورزش» با حضور جناب آقای دکتر سید محمدتقی رئیس السادات، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، سه شنبه 1 مهر ماه ۱۳۹۹، ساعت 21 تا 22، از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران و به صورت

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی پنجم)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند: ✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ? گفتگوی پنجم ? ✳️➖ تبیین نقش ورزش در مناسبات سیاست، قدرت و جغرافیا – ژئوپلیتیک ورزش سخنران: ?➖ سید محمد تقی رئیس‌السادات (دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی) زمان: ?➖ سه شنبه 1 مهر 1399 ساعت: 21 تا 22 مجری برگزاری: دکتر

ادامه مطلب »
نشست های انجمن

برگزاری وبینار تخصصی «ورزش به مثابه کارت بازی در ژئوپلیتیک»

دومین وبینار از سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست با موضوع «ورزش به مثابه کارت بازی در ژئوپلیتیک» با حضور دکتر افشین متقی، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی سه شنبه 21 مرداد ۱۳۹۹، ساعت 18 تا 20، از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران و با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی، به صورت مجازی

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی2)

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی به صورت مجازی برگزار میکند: ✳️➖ سلسله درس‌گفتارهای جغرافیا و سیاست ? وبینار تخصصی 2 ? ✳️➖ ورزش به مثابه‌ی کارت بازی در ژئوپلیتیک ?➖ سخنران؛دکتر افشین متقی (دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی) ?➖ برگزارکنندگان:?➖ معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی?➖ انجمن

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا