چالش های هیدروپلیتیکی

نشست های انجمن

نشست علمی آب و امنیت ملی (با تاکید بر چالش های هیدروپلیتیکی در ایران)

انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، معاونت آموزشی متوسطه، اداره تکنولوژی، گروه های آموزشی و بررسی محتوا برگزار میکند: آب و امنیت ملی (با تاکید بر چالش های هیدروپلیتیکی در ایران) مدرس نشست: دکتر سید هادی زرقانی دبیر نشست: حسین نژاد عباسی زمان: یکشنبه 26 دی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا