ژئوپلیتیک، نشست

نشست های انجمن

نشست علمی «تحولات ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی قرن معاصر در حوزه دریایی و راهکارهای استفاده از فرصتها و مقابله با تهدیدات»

در راستای همایش ملی فرصتها و تهدیدهای نوپدید دریایی برگزار میشود: نشست علمی (محور) با عنوان: «تحولات ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی قرم معاصر در حوزه دریایی و راهکارهای استفاده از فرصتها و مقابله با تهدیدات» تاریخ و زمان: 1402/08/04، ساعت: 07:30 مکان: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا