ژئوپلیتیک، همایش ملی ایران و همسایگان

همایش های انجمن

چهارمین پیش‌نشست همایش ملی ایران و همسایگان برگزار شد.

در «چهارمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی ایران و همسایگان» مطرح شد؛ ویسی: ایران برای ورود به منطقه‌گرایی و همگرایی‌های منطقه‌ای نیازمند انتخاب راهبرد ژئواکونومیک است/ جان‌پرور: ارتباط ما با همسایگان بر پایه منابع جغرافیایی قدرت نیست و باید براساس این منابع راهبرد همگرایی طراحی کنیم چهارمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی ایران و همسایگان چهارشنبه 24 آذر ۱۴۰۰

ادامه مطلب »
همایش های انجمن

سومین پیش‌نشست همایش ملی ایران و همسایگان برگزار شد.

در «سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی ایران و همسایگان» مطرح شد؛ عباسی: باید ظرفیت‌های تاریخی را در روابط با همسایگان فعال کنیم و پاسخ به خیلی از تهدیدها بازگشت به تاریخ است/ خلیلی: ارتباط عاطفی با همسایگان ضعیف است و باید در مسیر تقویت آن حرکت کنیم سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی ایران و همسایگان از سوی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا