کارگاه متاورس

کارگاه های آموزشی

کارگاه آموزشی «تحولات نوین در بستر بلاک چین و در جهان متاورس» برگزار شد.

کارگاه آموزشی «تحولات نوین در بستر بلاک چین و در جهان متاورس» با ارائه دکتر سیروس احمدی نوحدانی، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران در دو جلسه با موضوع «ماهیت سیاسی فضای سایبر و پیامدهای آن در عرصه سیاسی/ اجتماعی» در تاریخ یکشنبه ۱۷ بهمن ١۴٠٠ و موضوع «فناوری بلاک

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا