کالین فلینت

اخبار رویدادها

انتشار دومین مقاله مشترک استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه یوتا و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

مقاله «رابطه مندی کدهای ژیوپلیتیکی: مثالی از ابتکار یک کمربند یک جاده» از سوی پروفسور کالین فلینت، ژئوپلیتیسین مطرح جهانی، سردبیر سابق مجله ژئوپلیتیک از انتشارات تیلور فرانسیس (۲۰۱۴-۲۰۲۰) و استاد دانشگاه ایالتی یوتا در ایالات متحده به همراه حسن نورعلی، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران در انتشارات تیلور اند فرانسیس منتشر شد. در

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا