کتاب درآمدی بر مبانی و سنجش قدرت ملی

معرفی کتاب

کتاب درآمدی بر مبانی و سنجش قدرت ملی منتشر شد

کتاب درآمدی بر مبانی و سنجش قدرت ملی (با مقایسه قدرت ملی ایران و عراق در دوره دفاع مقدس) نوشته دکتر سید هادی زرقانی به همت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شد.این اثردر قالب پنج فصل به موضوع«قدرت» و «قدرت ملی» پرداخته است. بر این اساس، در فصل اول ماهیت،مفهوم، ابعاد و ویژگی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا