کتاب علل پیدایش و بقای کشور ایران

معرفی کتاب

کتاب علل پیدایش و بقای کشور ایران منتشر شد.

کتاب علل پیدایش و بقای کشور ایران به همت انتشارات سمت در سال 1396 منتشر شد. این کتاب توسط آقایان دکتر محمدرضا حافظ نیا (استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس) و ابوالفضل کاوندی کاتب (دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس) به نگارش درآمده است. در بخشی از مقدمه کتاب میخوانیم: کشورها، برجسته ترین تقسیم

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا