کتاب قدرت در دریا

معرفی کتاب

کتاب قدرت در دریا منتشر شد.

کتاب قدرت در دریا: تاریخ و ژئوپلیتیک اقیانوسهای جهان به همت مرکز انتشارات راهبردی نهاجا در سال 1400 منتشر شد. این کتاب نوشته جیمز استاوریدیس بوده و توسط جناب آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا (استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس) و عزیز نصیرزاده (دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس) ترجمه شده است.

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا