کتاب نظریه ها و نامه های راهبردی – کاربرد

معرفی کتاب

کتاب نظریه ها و نامه های راهبردی – کاربردی منتشر شد.

موضوع کتاب، مجموعه ای از نظریه ها و نامه های راهبردی-کاربردی است که توسط دکتر محمدرضا حافظ نیا در طول دهها سال زندگی حرفه ای و علمی خود، بر پایه آمریت نیروی وجدان درونی و احساس مسوءلیت انسانی، برای مسئولین حکومتی و دولتی جمهوری اسلامی ایران ارسال نموده است. با این  امید که به اصلاح

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا