کتاب چین برنده شده؟ (چالش چین در برابر برتری آمریکا)

نشست های انجمن

نشستِ بررسی «کتاب چین برنده شده؟ (چالش چین در برابر برتری آمریکا)»

♦️انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان جنوبی و انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه بیرجند با همکاری معاونت فرهنگی، انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای، و موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران برگزار میکند .♦️ (یک ماه /یک کتاب)《4》 ?️ نشستِ بررسی کتاب چین برنده شده؟(چالش چین در برابر برتری آمریکا) ?️با حضور :⚜دکتر ابراهیم

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا