کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی

اخبار داخلی انجمن

حکم مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی

دکتر میثم میرزائی تبار از اعضای پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران و هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس (مرکز مطالعات آفریقا)، طی حکمی از سوی رئیس انجمن جناب آقای دکتر هادی اعظمی از تاریخ 15 تیر ماه 1400 به مدت یکسال به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی انجمن منصوب شد.

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا