کمیته همایش ها و نشست ها

اخبار داخلی انجمن

حکم مسئول کمیته همایش ها و نشست ها

خانم آیه شعبانی کوچصفهانی عضو پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران و دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، طی حکمی از سوی رئیس انجمن جناب آقای دکتر هادی اعظمی از تاریخ 15 مرداد ماه 1400 به مدت یکسال به عنوان مسئول کمیته همایش ها و نشستهای انجمن منصوب شد.

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا