کمیته پیشکسوتان و نخبگان

اخبار داخلی انجمن

برگزاری نخستین جلسه کمیته پیشکسوتان و نخبگان انجمن ژئوپلیتیک ایران

نخستین جلسه کمیته پیشکسوتان و نخبگان انجمن ژئوپلیتیک ایران با حضور اساتید محترم سرکار خانم دکتر میرحیدر عضو هیأت موسس انجمن و عضو کمیته نخبگان و پیشکسوتان ، جناب آقای دکتر حافظ نیا عضو هیأت موسس انجمن و عضو کمیته نخبگان و پیشکسوتان، جناب آقای دکتر حیدری عضو هیأت موسس انجمن و عضو کمیته نخبگان

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا