کمیته

اخبار داخلی انجمن

جلسه حضوری اعضای هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران با مسئولین کمیته ها برگزار شد.

جلسه حضوری اعضای هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران با مسئولین کمیته ها در روز چهارشنبه 8 دی ماه 1401 ساعت 12 تا 14 برگزار شد. در این جلسه که با حضور دکتر اعظمی (رئیس انجمن)، دکتر مصطفی قادری حاجت (عضو هیات مدیره)، دکتر رئیس السادات (دبیر انجمن)، دکتر ناصر رضایی (مسئول کمیته پژوهش و نوآوری)،

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا