کنفرانس دوسالانه بین المللی نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه

اخبار رویدادها

چهارمین پیش نشست کنفرانس دوسالانه بین المللی نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل «خاورمیانه، عرصه نقش آفرینی بازیگران منطقه ای»

انجمن علوم سیاسی ایران با همراهی خانه اندیشمندان علوم انسانی و مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:چهارمین پیش نشست کنفرانس دوسالانه بین المللی نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عملمحور نشست: «خاورمیانه، عرصه نقش آفرینی بازیگران منطقه ای»سخنرانان: دکتر سید

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا