️هشتمین نشستِ بررسی کتاب قلمروسازی گفتمانی در ژئوپلیتیک (رویکردی نو به فرایند شکل گیری کشورهای خاورمیانه)

نشست های انجمن

️هشتمین نشستِ بررسی کتاب قلمروسازی گفتمانی در ژئوپلیتیک (رویکردی نو به فرایند شکل گیری کشورهای خاورمیانه)

انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه بیرجند با همکاری معاونت فرهنگی و انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان جنوبی برگزار میکند: (یک ماه /یک کتاب) ️هشتمین نشستِ بررسی کتاب قلمروسازی گفتمانی در ژئوپلیتیک (رویکردی نو به فرایند شکل گیری کشورهای خاورمیانه) با حضور: دکتر وحید کیانی (عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند و مولف کتاب) دکتر احمد بخشی (دانشیار

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا