آگهی مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن ژئوپلیتیک ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران که کارت عضویت معتبر دارند، دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن که در روز سه شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۵ تا ۱۸ در محل تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان خاقانی، پلاک ۷۹، سالن همایش ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سمن های شهر تهران تشکیل می‌شود شرکت نمایند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

  1. ارائه گزارش عملکرد یکساله انجمن
  2. ارائه گزارش مالی انجمن
  3. ارائه گزارش بازرس انجمن.
  4. انتخابات هیأت مدیره و بازرسان

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

  1. اصلاح اساسنامه.

هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا