اصول مکتب ژئوپلیتیک انسانگرا

اصول مکتب ژئوپلیتیک انسانگرا….

(نگاهی نو و راهی نو به زندگی سیاسی و اخلاقی ابنای بشر و سازه های انسانی)….

اثر: دکتر محمدرضا حافظ نیا

(استاد جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس)

برای دانلود فایل این مقاله میتوانید به کانال تلگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران به آدرس iag2002@ و یا سایت آقای دکتر حافظ نیا مراجعه کنید.


http://hafeznia.ir/2021/04/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%da%a9%d8%aa%d8%a8-%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%da%af%d8%b1%d8%a7-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%86%d9%88/

 
این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا