اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران که دارای کارت عضویت  معتبر ( از تاریخ 1393/06/31 الی 1394/06/31 ) می باشند، دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی انجمن مزبور که روز پنجشنبه تاریخ 20 آذرماه 1393 ساعت 15 الی 17  به آدرس  تهران، خیابان سمیه، خیابان خاقانی، روبروی درب شرقی دانشگاه خوارزمی، سرای محله خاقانی، سالن همایش ها برگزار می شود حضور به هم رسانند. همچنین اعضای محترمی که نمی توانند در جلسه مزبور شرکت نمایند، می توانند فایل پیوست را دانلود و پس از تکمیل، آن را تا تاریخ 19 آذر ماه سال جاری از طریق ایمیل به انجمن ژئوپلیتیک ایران ارسال فرمایند.

دستور جلسه:

1- گزارش عملکرد یکسال گذشته انجمن.

2- ارائه گزارش مالی یکسال گذشته انجمن.

3- گزارش بازرسان.

4- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن.

هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا