اطلاعیه

به کلیه اعضای محترم پیوسته و وابسته انجمن ژئوپلیتیک ایران

با سلام و احترام

طبق ماده 2  و مواد 1-5 ، 2-5 و 3-5 اساسنامه انجمن ژئوپلیتیک ایران، امر پژوهش، مطالعات و آموزش جزء اهداف انجمن است. بر این اساس از کلیه اعضای محترم هیأت مدیره و اعضای پیوسته و  وابسته انجمن درخواست می­شود از ظرفیت انجمن برای پیشبرد اهداف پژوهشی، مطالعاتی و آموزشی استفاده نمایند.

لذا انجمن از کلیه اعضاء محترم تقاضا دارد که عناوین طرح های پیشنهادی پژوهشی و مطالعاتی مد نظر خود را که متناسب با اهداف و وظایف انجمن باشد را به دبیرخانه انجمن ارائه  فرمایند. در صورتیکه  طرح پیشنهادی در جهت اهداف و نیازهای وزارتخانه  یا سازمان و ارگان خاصی  است  نام آن  واحد را نیز اعلام نمایید..

انجمن امیدوار است که زمینه عقد و قرارداد طرح های پژوهشی و مطالعاتی  را پس از تصویب در هیأت مدیره فراهم کند. همچنین پیشنهاد دهنده طرح می تواند خود مجری  و یا همکار طرح باشد.

لازم به ذکر است که انجمن حقوق مادی و معنوی همه افراد همکار در طرح را به طور کامل رعایت خواهد کرد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا