3 مرداد 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اطلاعیه

به کلیه اعضای محترم پیوسته و وابسته انجمن ژئوپلیتیک ایران با سلام و احترام طبق ماده 2  و مواد 1-5 ، 2-5 و 3-5 اساسنامه انجمن ژئوپلیتیک ایران، امر پژوهش، مطالعات و آموزش جزء اهداف انجمن است. بر این اساس از کلیه اعضای محترم هیأت مدیره و اعضای پیوسته و  وابسته انجمن درخواست می­شود از

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا