اطلاعیه

به اطلاع اعضای محترم انجمن ژئوپلیتیک ایران می رساند بر اساس مصوبه  کمیسیون انجمن­های علمی ایران در خصوص ترکیب اعضای هیأت مدیره انجمن ها ( نامه کمیسیون به پیوست)، ترکیب اعضای هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران به شکل زیر خواهد بود.

1-   از بخش صنعت حداکثر یک نفر ( در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و یا دانشجوی دکتری و دکتری جغرافیای سیاسی)

2-   از دستگاهها و سازمان های اجرایی حداکثر یک نفر( در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و یا دانشجوی دکتری و دکتری جغرافیای سیاسی)

3-   از هر دانشگاه (  از جمله دانشگاه آزاد اسلامی) حداکثر یک نفر ( به جز موارد اضطراری و استثنائی که در آن صورت باید در کمیسیون انجمنها طرح و دلایل بحث و تصمیم گیری شود.

نکته

1-  7 نفر از اعضای منتخب هیأت مدیره (5 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل)، 5 نفر باید هیأت علمی دانشگاه­ها باشند و 2 نفر می­توانند اعضای پیوسته غیر هیأت علمی انتخاب شوند.

2-    در نامزد شدن اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه­ها و اعضای محترم پیوسته محدودیتی وجود ندارد.

3- انتخاب اعضای محترم هیأت مدیره (5 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل) صرفاً بر اساس رأی بیشتر خواهد بود  و از هر دانشگاه 1 نفر بر اساس رأی کسب شده انتخاب خواهند شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا