اطلاعیه

به اطلاع اعضای محترم انجمن ژئوپلیتیک ایران می رساند مجله علمی- پژوهشی جغرافیای سیاسیتوسط کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأیید گردید.

این فصلنامه به طور مشترک توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران و دانشگاه فردوسی مشهد منتشر خواهد شد وبه زودی پس از راه اندازی سایت مجله اقدام به دریافت مقالات پژوهشگران محترم خواهد نمود.

روابط عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا