اطلاعیه

مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران با حضور هیات مدیره نهمین دوره انجمن و هیات رئیسه که در روز شنبه 9 اسفند ماه 1399 در محل دفتر انجمن برگزار شد. فیلم برگزاری این جلسه را میتوانید از کانال تلگرام iag2002@ انجمن ژئوپلیتیک ایران به نشانی دانلود کنید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا